Norsk kunstner fra Kristiansand. Han har vært aktiv av og på siden midten av åttitallet.

Vlekart arbeider med ulike uttrykksformer, med utgangspunkt i ideen og situasjonen som et sentralt fokuspunkt.

Han jobber mest med sjablongkunst. Noe av det utvikles til trykk og originaler etter å ha blitt laget på gaten.

Vlek jobber også som produsent, innsamlingsaksjon og kurator for andre artister. Han er også svært engasjert i arbeidet som sosial entreprenør for unge mennesker med problemer.

Filter