Louis Masais arbeid er en dypt proaktiv og miljøengasjert kunstner, og berører gripende farespørsmål, og stiller spørsmål ved forholdet mellom mennesker, dyreliv og planetens biologiske mangfold.

Fra offentlige vegger til lerret, Masais lappeteppedyr er skapt med en ekte lidenskap og respekt for dyr i naturen. Som maler, skulptør og veggmaler bruker Masai arbeidet sitt som en måte å fremheve den 6. masseutryddelsen, klimaendringer og artslikhet. Aktuelle arbeider omhandler truede arter, skapt til plysjleker med lappeteppe, og fremhever behovet for mennesker til å være mer oppmerksomme på det som skjer i naturen og erkjenner at uten beskyttelse vil bare leker, malerier og suvenirer stå igjen.

Å støtte organisasjoner som jobber i frontlinjen for bevaring er noe kunstneren har gjort mer og mer de siste årene. Suksessen til samarbeidet med graffititrykk sikrer at dette er mulig via spesialvarianter på hver trykkutgivelse. Så langt har vi støttet Babille Ethiopian Elephant trust med Born Free og Project Seahorse sanctuary i Indonesia med ZSL.

Masais visjon er en verden der naturen ikke bare respekteres, men trives. Sammen med sine støttespillere ønsker han å se en planet som gir næring til dyrearter av alle slag. Hans oppdrag er å øke bevisstheten om nedgangen til vår art, feire og gjenopprette mennesker med naturen gjennom kunst. Han mener at vi sammen kan, og må, kjempe mot utryddelse

Filter