Dette er ikke fotografier. Det er utrolig detaljerte tegninger av varemerker vi alle elsker. Kristoffer bruker moderne teknikker for å skape illusjonen av fotorealisme gjennom bruk av fargeblyanter. Han tegner utrolige kunstverk som må oppleves på forskjellige avstander for å få inntrykket av hvilket håndverk dette er.

Kristoffer Ask Hansen er en kunstner fra Stavanger som lager hyperrealistiske pop-art kunstverk med fargeblyanter. Han har jobbet innen foto- og designbransjen i mange år, og fant ut senere i livet at tegning og kunst er det han ønsker å fokusere på. Hans kunstverk fokuserer på små detaljer og har en dybde som trekker deg inn. Han legger mange lag med farge oppå hverandre for å blande, skape overganger og gi en følelse av at objektet kommer ut av arket. 

Kristoffer jobber hovedsakelig med små objekter og merkevarer. Han forstørrer og trekker deg inn i detaljene en selv  ikke ser, selv om du kanskje tar i tingene hver dag.

Filter