ITPD eller "Don't think about it" er en nystartet "upcoming" Gatekunster fra Voss, Norge. Hans første gatekunstverk «Redd Bergen» ble plassert på veggen på Ortun skole.

Inspirert av den norske urbane kunstneren AFK og den engelske forfatteren Neil Gaiman ("Eventyr er mer enn sanne: ikke fordi de forteller oss at drager finnes, men fordi de forteller oss at drager kan slås.") startet han sjablongprosjekter rundt Voss og Bergen byer.

ITPD-stilen er gammeldags, han når ut til folk med enkle urbane kunstprosjekter. Han liker å bruke bare noen få elementer i det, men skriker det sterke budskapet til folk. Hans stykker er for det meste håndbehandlede og er unike til enhver tid.

Som kunstneren sier selv - det viktigste i livet er å ikke være negativ - men alltid oppdage positive ting selv om det er vanskelig å se dem.

I samarbeidet med Karsten Kongshavn (gallerist) vokste han opp i gatekunstbransjen og ble en meget kjent kunstner i Bergen by.

I 2021 var ITPD en offisiell Voss Jazz festival artist, hvor han laget en del fantastiske sjablongprosjekter for publikum og byen.

Filter