Ener Konings

 

Ener Konings er en norskfødt kunstner i sjangeren urban samtidskunst. Han ble født i Bergen 1989, og vokste opp i en periode preget av gatekunstens utvikling i bybildet.

I løpet av de siste årene har Ener Konings utviklet en visuell ikonografi og et språk som brukes til å fremstille mennesker morsomme, sjelfulle, virkelige og varierte personligheter. Han limer opp past up av illustrasjoner og hjemmelaget tegninger. Intensjonen er å blåse liv i de glemte hjørnene i bybildet, og inspirere publikum til å se seg selv i en større sammenheng. Ved å plassere disse i det offentlige rom samler han to ofte forskjellige aspekter ved visuell kultur, nemlig klassisk portrett og graffiti. Hans kunstneriske uttrykk begynte mer politisk. Når han fjerner seg nå fra gatekunstens politiske natur, trekker han paralleller mellom følelsesmessige forhold og de monotone detaljene som former livene våre. Ener har nå sluttet å lime opp pastup og gått over til en ny teknikk når det gjelder kunsten sin. Han lager collager av materialer han samler på gaten og som han senere installerer på gaten igjen

Filter